Print Friendly, PDF & Email

icon2

सुरक्षित विद्यालय निर्माण – चरण २: योजना

समुदायको योजनाको चरणमा, कार्यक्रम प्रबन्धक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति ले विशेषज्ञहरु संग कुरा गर्छन् र एक स्कूल निर्माण गर्न एक सुरक्षित स्थल पत्ता लगाउछन् । उनिहरु समुदाय सँग कुन प्रकार को बिध्यालय आवश्यक छ भनि बुझ्न कुरा पनि गर्छन्।

चरण २ मा तीन चरणहरु छन्: योजना

चरण १ : आवश्यकता निर्धारण
चरण २ : परियोजना स्वयंसमर्थता को मूल्याङ्कन
चरण ३ : एक परियोजना को योजना को सिर्जना

हितधारकहरु ले चरण २ मा के प्रदान गर्छन्: योजना

सरकारि एजेन्सीहरू ले प्रदान गर्छन् :

  • क्षेत्रीय जोखिमका जानकारी
  • स्कूल निर्माण को लागि भूमि
  • खतराका विशिष्टताहरु


स्थानीय समुदायले प्रदान गर्दछ:

  • समुदाय का आवश्यकताहरु
  • स्थानीय खतरहरुको ज्ञान
  • समुदाय अभ्यासहरू को ज्ञान

संगठन लाई लागू गर्न (उदाहरणका लागि, गैरसरकारी संस्थाका, सीबीओ, स्थानीय संगठनहरू) प्रदान गर्दछ:

  • प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यक्रम व्यवस्थापक
  • समुदायलाई सँग सहयोग गर्न प्राविधिक विशेषज्ञ
  • परियोजना को ब्यापकता
  • कोष
जांच सूची डाउनलोड गर्नुहोस् – चरण २: तयारी: तपाईं ले शुरु गर्नु पुर्व के विचार गर्ने
तपाईंले सुरु गर्नु अघि डाउनलोड र छाप्नुहोस् PDF 62KB
 
चरण २ प्रयोग गर्नुहोस्: तयारी: लाभहरू, चुनौतीहरू र रणनीतिहरू
तपाईंले सुरु गर्नु अघि डाउनलोड र छाप्नुहोस् PDF 62KB

चरण १ : तयारी

चरण ३ : रचना

NepalAustraliaFrenchSaudi ArabiaSpain