Print Friendly, PDF & Email

icon4

सुरक्षित विद्यालय निर्माण – चरण ४: निर्माण

समुदाय निर्माण समयमा, कार्यक्रम प्रबन्धक ले निश्चित गर्छन् कि स्कूल परियोजना मा काम गर्ने सबै जोखिम प्रतिरोधक निर्माणमा प्रशिक्षितर छन् र कामदारहरू ले रचना लाई पालन गर्नेछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रक्रिया को अनुगमन गर्न मद्दत गर्छ, र कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरक्षाको लागि परियोजना लाई स्वतन्त्र रुपमा निरीक्षण गर्न सुनिश्चित गर्दछ।

चरण ४ मा तीन चरणहरु छन्: निर्माण

चरण १: स्थानीय सीप निर्माण
चरण २: निर्माण को निगराणि
चरण ३: सुरक्षा को अभ्यास र संवाद

हितधारकहरु ले चरण ४ मा के प्रदान गर्छन्: निर्माण

सरकारि एजेन्सीहरू ले प्रदान गर्छन् :

  • निर्माण निरीक्षण
  • कोष


स्थानीय समुदायले प्रदान गर्दछ:

  • निर्माण कामदारहरू
  • समुदाय निगरानी कर्ताहरु
  • सामुदायिक श्रम

संगठन लाई लागू गर्न (उदाहरणका लागि, गैरसरकारी संस्थाका, सीबीओ, स्थानीय संगठनहरू) प्रदान गर्दछ:

  • प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यक्रम व्यवस्थापक
  • गुणस्तर सुनिश्चित गर्न को लागि निर्माण को निगराणि
  • सामुदायिक प्रशिक्षण
  • कोष
जांच सूची डाउनलोड गर्नुहोस् – चरण ४: तयारी: तपाईं ले शुरु गर्नु पुर्व के विचार गर्ने
तपाईंले सुरु गर्नु अघि डाउनलोड र छाप्नुहोस् PDF 62KB

 

चरण ४ प्रयोग गर्नुहोस्: तयारी: लाभहरू, चुनौतीहरू र रणनीतिहरू
तपाईंले सुरु गर्नु अघि डाउनलोड र छाप्नुहोस् PDF 62KB

चरण ३ : रचना

चरण ५ : कायम

NepalAustraliaFrenchSaudi ArabiaSpain